Обаждете се сега

Изпратете ни запитване

Обаждете се сега

Изпратете ни запитване

M
Научете повече за нас

Лечение на деца със специфични потребности и фобия към зъболекар

Обща анестезия

Общата анестезия е метод на избор при много малки деца със значителна патология, при силно негативни деца и при такива със специфични потребности. Този метод предполага много високо качество на лечение и превенция на негативните усещания свързани с рутинното дентално лечение. Детската дентална медицина по своята дълбока същност е психологична и в по-малка степен технологична дисциплина. Това определя фармакологичното управление на поведението чрез обща анестезия при проблемни деца, където рутинните методи за повлияване на поведението не работят, като абсолютно необходимо за постигане на пълна орална рехабилитация.

Децата със специфични здравни потребности, нуждаещи се от дентално лечение, съставляват значима група. Клиничните проблеми при тях произтичат от специфичната патология, от нуждата от интердисциплинарен подход и от необходимостта от точна клинична преценка полза/риск

Какво е необходимо?

Консултация с детски стоматолог

Първата среща с детето е от значение, за да се прецени обемът на проблема, да се получи изчерпателна информация от родителите за опитите или лечебните процедури, които са били правени дотогава, да се състави ценови и времеви план на лечение.                          

Консултация с лекар-анестезиолог

Нужно е да се знае, че изследванията, специализираните консултации и анализи се предписват само от анестезиолог! Задачата на анестезиолога е да разкаже всичко за анестезията, как се подготвя, какво е възможно и какво – не, да Ви даде изчерпателна информация относно всички документи, които попълвате преди самата наркоза.

Какво следва?

След като сте взели решение да лекувате детето си под медицински сън, следващата стъпка е да се запази дата за лечението

Лечение под наркоза

В деня на наркозата идвате при нас в конкретния час или 15 минути по-рано. Детето заспива в ръцете на единия от родителите в предоперационния блок. След като то е заспало, Вие го очаквате в чакалнята. След приключване на интервенцията лекарят, които е извършил лечението, се отчита за свършената работа, като показва снимки преди и след лечението, с които визуализира лечебните протоколи и гаранцията на свършената работа. Детето се събужда в леглото, в стаята за възстановяване, където е заедно с родителите си. До пълното му събуждане Вие сте под постоянен надзор на анестезиолога и анестезиологичната сестра. Когато лекарят види, че състоянието на детето е задоволително, можете спокойно да се приберете у дома.