Обаждете се сега

Изпратете ни запитване

Обаждете се сега

Изпратете ни запитване

M
Научете повече за нас

Лечение на деца със
специфични потребности
и фобия към зъболекар

Обща анестезия

Общата анестезия е метод на избор при много малки деца със значителна патология, при силно негативни деца и при такива със специфични потребности. Този метод предполага много високо качество на лечение и превенция на негативните усещания свързани с рутинното дентално лечение. Детската дентална медицина по своята дълбока същност е психологична и в по-малка степен технологична дисциплина. Това определя фармакологичното управление на поведението чрез обща анестезия при проблемни деца, където рутинните методи за повлияване на поведението не работят, като абсолютно необходимо за постигане на пълна орална рехабилитация.

Научи повече за общата анестезия:

Общата анестезия отдавна е намерила своето място в денталното лечение, особено в детската възраст. Сравнително до скоро тя се използваше предимно при пациенти с придружаващи психични или телесни заболявания, непозволяващи традиционния начин на дентално лечение. Днес, с по-широкото разпространение на кариеса на ранното детство, все повече иначе здрави малки деца се нуждаят от дентално лечение и поради обяснимия страх от тези манипулации се нуждаят и от обща анестезия .

Общата анестезия е състояние на безсъзнание, предизвикано от анестезиолог с помощта на медикаменти. При нея пациентът не помни и не чувства нищо по време на процедурата.

Най-честите индикации за ОА при дентално лечение са;

-Несътрудничещ пациент или пациент с фобия;

-Пациент със специфични здравни потребности като аутизъм, Аспергер и др.;

-Малки пациенти;

-Продължителна и обемна дентална работа.

Рисковете от общата анестезия зависят най-вече от процедурата, за която тя се прилага и от общото физическо състояние а пациента.

Денталният лекар е този, който преценява и препоръчва лечението да се извърши под обща анестезия. Тогава пациентът и неговото семейство трябва да се срещнат с анестезиолога., който назначава необходимите изследвания и консултации, обсъжда ползите и риска, отговаря на възникналите въпроси и дава пре- и постманипулационни инструкции. Една от тях е кога да бъде последното хранене и прием на течности преди ОА и денталното лечение.

В деня на лечението анестезиологът отново се уверява, че пациентът е готов за обща анестезия.

Общата анестезия може да бъде започната по един от следните начини: чрез маска, което е най-разпространения начин при децата, чрез венозен път или чрез инжекция като ваксинация.

След заспиването на пациента се поставя интубационна тръба, която му позволява да диша и предпазва долните дихателни пътища от попадане на чужди материи и течности като слюнка, вода, прах и парченца от зъби,пластичен материал за изграждане на пломбите и кръв.

От началото на общата анестезия до нейния край постоянно и задължително се следят основните жизнени параметри като сърдечна честота, ЕКГ, кръвно налягане, насищане на кръвта с кислород и издишан въглероден диоксид.

Когато денталната процедура завърши, анестезиологът постепенно спира подаването на анестезията и изчаква възстановяването на защитните рефлекси / откашляне и преглъщане/ и едва тогава изважда интубационната тръба.

Събуждането или осъзнатост по време на обща анестезия е изключително рядко явление.

След събуждането анестезиологът е този, който преценява кога е безопасно за пациента да напусне клиниката и това е при възстановени защитни рефлекси като преглъщане и кашляне, възможност да се движи активно, да приема течност, да не повръща и да е с придружител.

Амбулаторната обща анестезия не може да продължи повече от три часа. Ако пациентът живее на голямо /в километри/ разстояние от мястото на зъболечение и обща анестезия, е задължително преспиване в града на процедурата. В часовете след общата анестезия, не се шофира, не се работи с машини, не се спортува и не се извършват финансови операции.

 

Tooth

Децата със специфични здравни потребности, нуждаещи се от дентално лечение, съставляват значима група. Клиничните проблеми при тях произтичат от специфичната патология, от нуждата от интердисциплинарен подход и от необходимостта от точна клинична преценка полза/риск.

Какво е необходимо?

Консултация с детски стоматолог

Първата среща с детето е от значение, за да се прецени обемът на проблема, да се получи изчерпателна информация от родителите за опитите или лечебните процедури, които са били правени дотогава, да се състави ценови и времеви план на лечение.                          

Консултация с лекар-анестезиолог

Нужно е да се знае, че изследванията, специализираните консултации и анализи се предписват само от анестезиолог! Задачата на анестезиолога е да разкаже всичко за анестезията, как се подготвя, какво е възможно и какво – не, да Ви даде изчерпателна информация относно всички документи, които попълвате преди самата наркоза.

Консултация с детски стоматолог

Първата среща с детето е от значение, за да се прецени обемът на проблема, да се получи изчерпателна информация от родителите за опитите или лечебните процедури, които са били правени дотогава, да се състави ценови и времеви план на лечение.                          

Консултация с лекар-анестезиолог

Нужно е да се знае, че изследванията, специализираните консултации и анализи се предписват само от анестезиолог! Задачата на анестезиолога е да разкаже всичко за анестезията, как се подготвя, какво е възможно и какво – не, да Ви даде изчерпателна информация относно всички документи, които попълвате преди самата наркоза.

Какво следва?

След като сте взели решение да лекувате детето си под медицински сън, следващата стъпка е да се запази дата за лечението

Лечение под наркоза

В деня на наркозата идвате при нас в конкретния час или 15 минути по-рано. Детето заспива в ръцете на единия от родителите в предоперационния блок. След като то е заспало, Вие го очаквате в чакалнята. След приключване на интервенцията лекарят, които е извършил лечението, се отчита за свършената работа, като показва снимки преди и след лечението, с които визуализира лечебните протоколи и гаранцията на свършената работа. Детето се събужда в леглото, в стаята за възстановяване, където е заедно с родителите си. До пълното му събуждане Вие сте под постоянен надзор на анестезиолога и анестезиологичната сестра. Когато лекарят види, че състоянието на детето е задоволително, можете спокойно да се приберете у дома.

за повече информация

Попитай специалиста

Ако желаете повече информация за услугите ни или каквато и да била друга консултация, не се колебайте да ни потърсите.