Обаждете се сега

Изпратете ни запитване

Обаждете се сега

Изпратете ни запитване

M
Научете повече за нас

Рентгенови изследвания
за деца

Специализирана детска клиника ЕО Дент разполага с модерно оборудване за дигитални рентгенови изследвания използвани в денталната медицина:

Секторни снимки, панорамни снимки, цефаломтерии, ТМС, максиларен синус, профили анфас и 3D скенери. Съвременните нискоемисионни апарати и минималните дози на облъчване, но с висока резолюция и отлично изображение са в колаборация с тенденциите при денталните рентгенографии.
Допълнителната софтуерна обработка позволява извършването на различни измервания, увеличение на зони на интерес, акуратно определяне на вида и местоположението на различни по тежест патологични изменения и процеси в костните, ставните и зъбни структури.

До рентгеново изследване се прибягва след обстоен първичен стоматологичен преглед от нашите високоспециализирани Лекари по дентална медицина!

Екипът от професионалисти позволява бързо и прецизно обслужване, както на децата, които се профилактират, така и на тези с нужда от лечение.
Специално внимание се отделя на децата със специфични нужди, за които е възможно да бъдат диагностицирани рентгенологично докато са интубирани под обща анестезия в специално оборудваната с мобилен рентген в операционна.
По този начин се минимизира риска от допълнителното им травматизиране и се дава възможност за подобряване на техния здравен статус.
Ниските дози които използваме от 0,038 mSv за секторни снимки и 0,150 mSv за панорамна снимка в комбинация със защитните облекла съдържащи еквивалент олово по Европейски стандарт и екраниращи части от тялото, минимизират риска от използването на рентгеновите лъчи.

Какво е необходимо?

В рентгеновите кабинети лаборантите съблюдават всяка една стъпка от процеса:

– Използва се минимално облъчване, съобразно телесната маса на детето и неговото общо възрастово развитие.
– Ограничава се облъчването до минимум до обследваните зони.
– Рентгенологичното изследване се извършва само по преценка на лекуващия специалист.
     

Отрицателният резултат от диагностичното изследване не означава, че то е било ненужно.

Винаги диагностичните изследвания носят много полезна информация за здравословното състояние на пациента.
Балансът между риска и ползите от провеждането на рентгеново изследване е винаги съблюдаван от нашите специалисти.
Спокойната атмосфера, коректното професионално обслужване и отличната модерна апаратура са винаги на ваше разположение!

за повече информация

Попитай специалиста

Ако желаете повече информация за услугите ни или каквато и да била друга консултация, не се колебайте да ни потърсите.